לומדת הפועל - תרגול הבניינים

לומדת הפועל עוברת בימים אלה שדרוג בשל שינויים במערכת המחשבים באוניברסיטה העברית.
אנחנו מקווים שבזמן הקרוב תשוב לפעול כבעבר. מבטיחים לעדכן!